Portréty


Portréty patří mezi nejstarší umělecké formy ztvárňující fyzickou podobu jedince, jeho charakter, náladu, ale také i jeho osobnost. . Po celá tisíce letí to byla touha mnoha slavných umělců.